Ayakashi Triangle :: Vol.4 Capitolo 31: Chirizuka Kaiou