Oneshot - Weekly Shonen Magazine

AUTORE: Miyajima Reiji, Sasuga Kei, Yosuke Kaneda
STATO: Oneshot
TRAMA: Una serie di Oneshot a tema Isekai pubblicati sul Weekly Shonen Magazine tra il numero 46 e il 50 del 2020
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2020
RIVISTA: Weekly Shonen Magazine (Kodansha)
CADENZA: Oneshot